Referat  Bestyrelsesmøde den 11-11-2019.

Deltagere:  Birthe, Birgit, Tina, Birgitte, Knud-Erik, Kaj

Fraværende: Kurt, Stephan, Peder

Knud Erik deltager i erfa-møde ml.  klubberne Hobro, Hadsund, Arden, Kongerslev og Mariager. Næste gang 20.11.19.

Der er kommet forslag om et unge træningshold. Det betyder at Hobro skal stilles med to trænere 2 søndage pr. år.

Alle referater skal også sendes til Annettes mailadresse; bensmor@hotmail.com, så vil hun ligge referaterne på hjemmesiden.

Lokalkonkurrence i DCH Hobro i juni 2020, og der kommer en landsdækkende konkurrence i August 2020.

Vejen er repareret og PH betaler som vanligt 1/3.

Ansøgning er sendt til kommunen vedr. vores hold til næste år.

Knud-Erik fortalte om et kursus han lige havde været på.  Han tog det med hjem, at vi skal huske, at arbejde efter fælles mål/være på den samme hylde. Vi skal acceptere, at vores meninger ikke altid er den samme. Endvidere at vi skal forvente disciplin til møderne. Vi skal være åbne og fortælle hvad vi tænker.

Brev fra Lise, skal ændres efter kassererens nye opgaver.

Pokaler er blevet graveret og hentes fredag den 15-11-19 eller 16-11-2019. 

Birthe vil fremover tage sig af graveringen af pokalerne.

Gaver til på søndag – afslutning/ Klubmesterskab - K.E. ringer til Flemming om han vil sponsorere noget.

Vigtige datoer:

Næste bestyrelsesmøde den 05-01-2020 kl. 10.00

Dato til Generalforsamling: 21-1-2020 kl. 19.00

Sommerafslutning den 16-06-20 kl. 18.30

Juleafslutning, søndag den 22-11-2020 kl. 9.00

Peder sætter nyt lys – midlertidig -  op på gavlen.

Birgit beskrev/fortalte om det nye registrerings-system. 😊 . Hun er glad, det bliver meget nemmere for Birgit. Folk er først tilmeldt når de har betalt.

Bordet rundt mht fordele og ulemper med det nye system.

Trænere og hjælpetrænere må købe tøj for kr. 1.000, som tak for året. – Husk at give Birgi

t

 bonnen for refusion.

Oprydning i klubhus. Det er vigtigt at du rydder op efter dig selv, og tager et kik omkring dig, så det ser pænt ud.

For ref/ Tina