Ordensregler

Ordensregler

1

Man må ikke lade sin hund løbe frit omkring mellem andre, med mindre træneren giver tilladelse hertil.

2

Husk at samle efterladenskaber op efter din hund på trænings pladsen. Brug pose el. skovl der står i redskabsskur ved klubhus

3

Lad aldrig hundene komme for tæt på hinanden, ikke før/ under / efter øvelser, det kan tirre og stresse den anden hund eller hundefører og skaber uro under træningen.

4

Pighalsbånd må ikke benyttes eller forefindes DcH´s træningsplads.

5

Hunde i løbetid, der går på begynder / kursus hold, må ikke deltage i træningen. - mindre andet er aftalt!

6

Løbske tæver fra andre hold må ikke medbringes før begynder / kursusholdet er færdig med træningen.

7

Træningen afslutter først efter en snak i klubhuset, så afse mindst 1 ½ time til træningen.

8

På grund af smittefare med bl.a. kennelhoste skal man have egen drikkeskål med. Vand har vi i klubhuset